Bảng viết phấn, bảng từ xanh, bảng từ chống lóa,bảng treo tường, bảng hàn quốc, bảng học nhóm, bảng trường học