bảng từ xanh, bảng từ, bảng chống lóa, bảng viết phấn, bảng treo tường, bảng luyện chữ đẹp, bảng kẻ ô ly, bảng tiểu học,