bang tu,bảng từ,ghe,ghế,ghế học sinh,ghe hoc sinh,noi that,noi that gia dinh.noi that, bảng từ trắng, bảng viết bút lông, bảng trắng, bảng treo tường, white board,