Bảng ghim không khung, bang ghim, bang ghim treo tuong